On-line prijava

Od ožujka 2018. na sve turnire prijavljujte se putem Tournament Software-a na internet adresi:

ON-LINE PRIJAVA